પીએમઇન્ડિયા

?>

ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો પર પ્રધાનમંત્રીનો “મન કી બાત” કાર્યક્રમનો મૂળપાઠ

All Speech Videos

આઈએઆરઆઈ, નવી દિલ્હી ખાતે 11 ઓક્ટોબર 2017ના રોજ નાનાજી દેશમુખની જન્મ શતાબ્દીની ઉજવણી પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીના વક્તવ્યનો મૂળપાઠ

આઈઆઈટી ગાંધીનગર સમર્પિત કરવા પ્રસંગે અને પ્રધાન મંત્રી ગ્રામીણ ડીજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન યોજના ગાંધીનગરમાં શરૂ કરવા પ્રસંગે પ્રધાન મંત્રીશ્રીનું પ્રવચન

રાજકોટ, ગુજરાત માટે ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટના શિલાન્યાસ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીનાવક્તવ્યનો મૂળપાઠ

દ્વારકામાં ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે પૂલની શિલારોપણ વિધિ વખતે પ્રધાન મંત્રીશ્રીનુ પ્રવચન

સ્વચ્છ ભારત મિશનની ત્રીજી વર્ષગાંઠ પર પ્રધાનમંત્રીના પ્રવચનનો મૂળપાઠ

સૌભાગ્ય યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન

ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પર 24 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના રોજ મન કી બાતના 36માં અંકમાં પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળ પાઠ

શહનશાહ, વારાણસી ખાતે પશુધન આરોગ્ય મેળા ખાતે પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ

વારાણસીમાં તુલસી માનસ મંદિરમાં રામાયણ પર પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ પ્રકાશિત કરવાના કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી સંબોધનનો મૂળ પાઠ

વારાણસીમાં વિકાસના જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરતી વેળાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરેલું સંબોધન

તા.21 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ લક્ષ્મણરાવ ઈનામદારનીની જન્મ શતાબ્દી પ્રસંગે યોજાયેલા સહકાર સંમેલન ખાતે પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળ પાઠ

ગાંધીનગરમાં ઇન્ડિયા-જાપાન બિઝનેસ લીડર્સ ફોરમમાં પ્રધાનમંત્રીનું ભાષણ (14 સપ્ટેમ્બર, 2017)