പിഎം ഇന്ത്യ

പുതിയ വാർത്തകൾ

ഉള്ളടക്കം പി.ഐ.ബി യില്നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

പ്രധാനമന്ത്രി ബിദര്‍-കലബുര്‍ഗി റെയില്‍പ്പാത രാഷ്ട്രത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു

ബിദര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഫലകം അനാച്ഛാദനംചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദി ബിദര്‍-കലബുര്‍ഗി റെയില്‍പ്പാത രാഷ്ട്രത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു.

ബിദറിനും കലബുര്‍ഗിക്കും ഇടയിലുള്ള ഡെമു സര്‍വീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.